GDPR skladna spletna stran

Skladnost spletne strani

Zakaj skladnost spletne strani in kakšen je namen? Spletna stran komunicira z našimi obiskovalci. Ker je IP obiskovalca osebni podatek in ga vsak obiskovalec vedno ima, moramo vsa vsebinska vprašanja skladnosti z obiskovalcem spletne strani razrešiti takoj ob začetku obiska spletne strani in pridobiti nujno strinjanje s politiko zasebnosti, ki mora vsebovati vse ključne informacije v zvezi z uporabo spletne strani in varovanjem zasebnosti obiskovalca. Predpostavka, da s spletno stranjo lastnik spletne strani ne zbira osebnih podatkov, ker je spletna stran zgolj predstavitvena in ne zahteva od obiskovalca osebnih podatkov, je sama po sebi napačna. Spletne strani, ki ne sprejema osebnih podatkov v okvirih regulative, ni mogoče narediti. Skladna spletna stran zagotovi uporabo dovoljenih metod za obdelavo osebnih podatkov, transparentnost in razkritje uporabljenih tehnoloških metod in zagotovi možnost uveljavljanja z Uredbo skladnih pravic.

Pregled spletne strani

Za zagotovitev skladnosti je nujen pregled spletne strani. Pregled, ki ga izvejamo je tako vsebinski, kot tehnološki. Vsebinski pregled zajema pregled dokumentov in postopkov, ki so na voljo na spletni strani. Tehnološki pregled pa vsebuje pregled uporabljenih tehnologij, piškotkov, tujih elementov spletne strani, metod sledenja, povezave in načini povezav z družbenimi omrežji, kot tudi tehnološke rešitve pri izvajanja obdelav, če so le te neposredno povezane z delovanjem spletne strani. Vse naše stranke, ki jih usklajujemo imajo pregled in navodila za popravke spletnih strani in socialnih omrežij vključene v samo storitev, saj je skladnost poslovanja z Uredbo nemogoče doseči brez skladne rabe informacijskih tehnologij, kar v vsakem primeru vključuje tudi spletne strani. Preglede izvajamo tudi za stranke, ki so se bodisi usklajevale same ali pa so jim pri tem pomagali drugi svetovalci. Če želite, da vam pomagamo pri uskladitvi, izpolnite formular na prvi strani.

Potrjevanje skladnosti

Po pregledu spletnih strani in podpisu ustreznih dokumentov, ki zagotavljajo, da bo lastnik spletno stran vzdrževal v ustreznem stanju skladnosti, lastniku in spletni strani izdamo spletno potrdilo (certifikat) o skladnosti spletne strani z Uredbo. Potrdilo o skladnosti z Uredbo je močan signal obiskovalcem spletne strani, da so njihovi osebni podatki na tej spletni strani varni, kar pomeni, da ni zadržkov za to, da vas obiskovalec o vaših izdelkih in storitvah sproščeno vpraša, vam napiše sporočilo ali vas pokliče po telefonu. Statistike iz EU kažejo, da je več kot 60% obiskovalcev spletnih strani na varovanje zasebnosti zelo občutljiva in jim je varovanje njihove zasebnosti eden bolj pomembnih vidikov varnosti uporabe spletnih tehnologij. Zato zagotovitev skladnosti ni zgolj zakonska obveznost in družbena odgovornost vsakega lastnika spletne strani, pač pa tudi močan faktor povečevanja zaupanja in števila uspešnih transakcij, kjer se povpraševanje začne na spletu. Za zaščito spletnega potrdila uporabljamo tehnologijo AuthQ, ki onemogoča zlorabo potrdil in hkrati potrjuje identiteto lastnika spletne strani.